Captain Tsubasa (2018) 41

Kaze Ga Tsuyoku Fuite Iru 7-10

Black Jack (2004) 53-54