Captain Tsubasa (2018) 45-46

Ganbarist! Shun 25-26

Captain Tsubasa (2018) 43-44